DERSLERİN İŞLENİŞİ VE PROGRAMIN MUHTEVASI

DERSLERİN İŞLENİŞİ VE PROGRAMIN MUHTEVASI

Suffe Meclisi dört senedir devam etmekte olan ve tamamı İslâmî İlimlere dair kadim Arapça eserlerin okutulduğu müstakil bir fakülte hüviyeti arz eden ilmi ders halkasıdır. Muhtevası itibariyle Sarf, Nahiv, Mantık, Belâgât ve diğer “âlet ilimlerinin” yanı sıra Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akâid ve Usûl-ü Fetva gibi “âlî ilimleri” ders olarak okutmaktadır. Ders saatleri fakültelerin ders saatlerine tayin edilmekte olup daha çok 16.00’da başlamaktadır. Her sene yeni talebe alan Suffe Meclisi’nde dersler okulların açılmasıyla birlikte başlamaktadır ve bayram tatilleri hariç kış tatilinde 1 hafta; yaz tatilinde 3 hafta olacak şekilde izin yapılmaktadır. Böylece tüm sene boyunca derslere ara verilmeden devam edilmekte olup 5 senelik program ve müfredata riayet edilmektedir. Dersler haftanın 6 günü devam ediyor olup sadece pazar günleri ders yapılmamaktadır. Bu şekilde ikinci bir fakülte şeklinde değerlendirilebilecek Suffe Meclisi, sınırlı zaman olan 5 senelik fakülte sürecini hakkını verecek şekilde ikmal etmeyi hedeflemektedir.

Kayıt olmaya hak kazanan öğrencilere burs ve barınma imkânı temin edilmektedir.

Hem Avrupa yakası hem de Anadolu yakasında okuyan talebeler için ulaşım kolaylığı olan Suffe Meclisi İslâmî İlimler Merkezi binamız, Üsküdar’da Aziz Mahmut Hüdâyî Vakfı külliyesi içerisinde yer almaktadır.