İFAM VE DR. İHSAN ŞENOCAK HOCAYI ZİYARET

Düzce, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Samsun ve Çorum illerini kapsayan Karadeniz illeri ziyaretleri kapsamında kısa süreli de olsa Samsun’da İFAM (İlmî ve Fikrî Araştırmalar Merkezi) ve muhterem Dr. İhsan Şenocak hocamızı ziyaret edip hasbihal etme imkanı bulduk.

Allah Teala’dan muhterem hocamız için hayırlı, bereketli ve İslam’a hizmet ile teksif edilmiş uzun ömürler temenni ediyoruz.

Yorum Yap