MERAK EDİLENLER

Soru 1: Suffe Meclisi programına kimler başvurabilir?

Cevap: Suffe meclisi programına başvuru şartları şunlardır. Bu şartları sağlayan herkes Suffe Meclisi programına başvurabilir.

  1. Örgün olarak lisans eğitimine İstanbul’daki üniversitelerden birinde devam ediyor olmak tercih sebebidir. Bununla beraber 2. şartı sağlayan lisansüstü öğrenciler de değerlendirmeye alınacaktır.
  2. Suffe Meclisi programı süresince Türkiye’de eğitimine devam edecek olmak.

Soru 2: Suffe Meclisine hangi bölümlerde okuyan öğrenciler başvurabilir?

Cevap: Başvuruda bölüm kısıtlaması yoktur. İstanbul’da birinci öğretim-örgün lisans öğrenimi görüyor olmak gerekmektedir.

Soru 3: Programa lisansüstü öğrenciler kabul ediliyor mu?

Cevap: Programa katılmak için lisans öğrencisi olmak gerekmektedir.

Soru 4: Suffe Meclisi programına İstanbul dışında üniversite eğitimine devam eden öğrenciler kabul ediliyor mu?

Cevap: Suffe Meclisi programına sadece İstanbul’da lisans eğitimi gören öğrenciler katılabilir.

Soru 5: Suffe Meclisi programının içeriği nedir ve kaç sene sürmektedir?

Cevap: Muhtevası itibariyle ilk sene hazırlık dönemi, sonraki üç sene ihtisas dönemi ve son sene mezuniyet süreci olarak toplamda beş senelik bir müfredatı haizdir.

Hazırlık döneminde sarf-nahiv (gramer), Siyer-i Nebî dersi ve Kıraat-Tashîh-i hurûf dersleri ağırlıkta olup bahar döneminden itibaren kısmen fıkıh, tefsir ve hadis derslerine başlanmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin kendi meşrep ve mizaçlarına göre tercih edecekleri birtakım seçmeli sanat, bilim ve atölye dersleri mevcuttur.

İhtisas döneminde nahiv dersinin yanında tefsir, hadis, fıkıh, akâid, fıkıh usulü, fetva usulü, hadis usulü, kavâid-i külliye gibi derslerden müteşekkil âlî ilimler okutulmaktadır.

Mezuniyet süreci okul sonrası sınavlara hazırlıkla birlikte Suffe Meclisinden mezuniyete hazırlanma sürecini ifade etmektedir.

Bu dönem, Suffe Meclisinin son aşaması olup bilimsel etik ve araştırma yöntemlerine dair ders ve seminerler verilmekte; gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Soru 6: Dersler hangi günlerde olmaktadır?

Cevap: Hafta içi beş gün ve cumartesi günü olmak üzere toplam altı gün ders yapılmaktadır.

Soru 7: Programda bir senede kaç eğitim dönemi bulunmaktadır?

Cevap: Bir senede güz, bahar ve yaz olarak üç eğitim dönem bulunur.

Soru 8: Yazılı sınavın içeriği nedir?

Cevap: Yazılı sınavda öğrencinin bilgi, muhakeme ve yorum yeteneğini, entelektüel merakı ve kapasitesini ölçecek sorular sorulmaktadır. Ayrıca bu sınav programa kabul açısından belirleyicidir.

Soru 9: Mülakat sırasında yurt dışında bulunan öğrenciler mülakata internet üzerinden katılabilir mi?

Cevap: Yurt dışında bulunan öğrenciler mülakata internet üzerinden katılabilirler. Fakat yurt içinde bulunan öğrencilerin vakıf merkezinde mülakata girmeleri gerekmektedir.

Soru 10: Başvuru sürecindeki sınav ve mülakata gelen öğrencilere bu günlerde konaklama imkânı sunuluyor mu?

Cevap: Evet, konaklama imkânı sunulmaktadır.

Soru 11: Eğitim dönemi içerisinde öğrencilere yurt imkânı sağlanıyor mu?

Cevap: Suffe Meclisinde yurt imkânı sağlanmaktadır. Müracaatı kabul edilen öğrenciler Üsküdar-Hüdâyî Külliyesinde kalmaktadır.

Soru 12: Suffe Meclisi’nde burs imkânı var mıdır?

Cevap: Vakfın belirlediği başarı ölçülerine uyan öğrencilere burs sağlanmaktadır. Başarı bursu ölçüleri; öğrencinin üniversite dönemlik not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.5 olması veya Suffe Meclisi not ortalamasının 100 üzerinden en az 85 olması ve derslere devamlılık kriterlerine bağlıdır.

Soru 13: Suffe Meclisinin dersleri nerede gerçekleşmektedir?

Cevap: Derslerimiz merkez binamız olan Üsküdar’daki Hüdâyî Külliyesinde gerçekleşmektedir.

Soru 14: Sufle Meclisinin sağladığı sosyal imkanlar nelerdir?

Cevap: Tüm eğitim süreçleri boyunca ilmî, irfânî, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapılmakta; doğa kampları ve muhtelif etkinliklerle program zenginleştirilmekte; böylece öğrencilerimizin her açıdan terakkisi hedeflenmektedir.