Gündem Röportajları: Suffe Meclisi

Gündem Röportajları: Suffe Meclisi

Erkam TV’de bu hafta ikinci bölümü yayınlanan ”Gündem Röportajları” programında Suffe Meclisi İslâmî İlimler Merkezi müdürü ve hocası Mehmet Büyükmutu Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın Temel İslâmî İlimlerin ana kaynaklarından okutulduğu araştırma merkezi olan Suffe Meclisi İslâmî İlimler Merkezi’ni anlatıp müfredat, muhteva ve bazı önemli konuları ele aldı.

Bu çerçevede;

– Suffe Meclisinin ne olduğu-olmadığı ve burada niçin ilim tahsil edildiği,

– Derslerin hangi maksada mebni olarak yapıldığı,

– İslâmî ilimlere dair dersler yapan kurumlarla ilahiyat fakültelerinin birbirine göre konumu ve durumunun ne olduğu,

– Kendini asıl ve merkezî, diğerini tâlî ve fuzulî gören resmî/gayr-i resmî kurumların bu tutumlarının pratikteki yansımaları,

– Alet ilimleri ve şer’î ilimlerin yoğunluk, süre ve hangi çerçevede okunduğu,

– Günümüz ihtiyaçları ve gerçekliğinin klasik metinler ve kadim eserler perspektifinde ne ifade ettiği,

– Niçin Arapça’yı öğrendiğimiz ve Arapça’nın İslâmî ilimler içindeki yerinin ne olduğu,

– Dil kafatasçılığı-ırkçılığı gibi bir yaklaşımın tehlikeleri,

– Suffe Meclisinin sunduğu imkanlar, kayıt kabul şartları ve bilim-sanat-atölye derslerinin gerekliliği

gibi konulara temas ettik.

Bu vesileyle yayınlanan programı sizlerin dikkatine ve bilgisine sunuyor,
Erkam TV ekibine teşekkür ediyor ve yayınlarında muvaffakiyetler diliyoruz.

Yorum Yap