SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ SEMİNERLERİ

Sosyal bilimlerin önemli ana başlıklarından olan ve ağırlıklı olarak şer’î-hukûkî metinlerin oluşturduğu bir müfredat dahilinde yapılan derslerimize ilaveten önemli bir okuma semineri dizisine daha başlıyoruz inşâallah.

Mevcut derslere ilaveten öğrencilerimizin metin-ibare kabiliyetini kategorize edebilmek maksadıyla müfredatımıza Sosyal Bilimlere Giriş-Metodoloji dersini dahil ederek Güz Dönemi itibariyle okunacak şekilde programımızı genişletiyoruz.

Bu kapsamda

– Sosyal bilimlerin doğuşu, gelişimi ve güncel meselelerin ele alınması,

– Sosyoloji, İktisat, Siyaset ve Hukuk gibi bilim dallarının tarihsel arka planlarının tahlil edilmesi,

– Söz konusu alanların temsilcilerinin/kuramcılarının ve kavramlarının incelenmesi,

– Sosyal bilimlerin ne’liği ve subjektif bir arka plana sahip sosyal bilimlerin kendi ana dalları üzerinden yeniden bir tasnifi

amaçlanmaktadır.

Seminerlere katılım sağlamak isteyen öğrencilerin belirli kontenjan muvacehesinde müracaatları kabul edilecektir.

Müracaatlar BURADAN yapılmaktadır.
Selametle

 

Yorum Yap