SİYER-İ NEBÎ OKUMALARI BAŞLIYOR

Muhterem Abdullah Sert hocamızın teşrif ve riyasetlerinde okunan Siyer-i Nebî dersleri yeni dönemde kaldığı yerden devam edecek şekilde başlıyor.

Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendinin kaleme aldığı Hz. Muhammed Mustafa kitabının takip edildiği Siyer-i Nebî okumaları, Üsküdar Hüdayi Külliyesinde Suffe Meclisi İslâmî İlimler Merkezi öğrencilerinin yanı sıra müracaatları kabul edilen diğer kurumlardan da öğrencilerin katılımı ile bereketli ve verimli bir şekilde hamdolsun ilerliyor.

Suffe Meclisi’nin özellikle mihenk taşı olarak kabul ettiği ve müfredatını bu çerçeve doğrultusunda şekillendirdiği “ilim, fikir, irfan ve hizmet” merkezli ilim tahsilinin önemli bir rüknünü ifade eden Abdullah Sert hocamızla takip edilen Siyer-i Nebî okumaları, bilgi edinmenin ötesinde Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatını irfan boyutu ve hikmet nazarı ile anlamayı, anlamlandırmayı ve hayat düsturu haline getirebilmenin yollarını aramayı ifade etmektedir.

Yapılacak müracaatların değerlendirilerek kabul edileceği Siyer-i Nebî okumalarının ilk dersine inşâallah 7 Ekim Cuma günü saat 17.00’de başlanacak olup her cuma yine aynı saatte Hüdayi Külliyesinde devam edilecektir.

Derse katılım ve müracaat için burayı tıklayınız.

Selametle


Yorum Yap