Prof. Dr. HASAN KAMİL YILMAZ HOCA İLE AVÂRİFÜ’L-MEÂRİF OKUMALARI

Âriflerin marifetine dair uzun soluklu bir seyre başlıyoruz inşâallah.

“Tarîki” belli olan bu seyr ü sefere “irfan devşirmek isteyen refîklerle” çıkmaktır maksat ve muradımız.
SUFFE MECLISI İSLÂMÎ İLIMLER MERKEZINDE bu dönem itibariyle her pazartesi Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Hoca riyasetinde Hüdayi Külliyesinde yapılacak olan Şihâbüddîn es-Sühreverdî’nin “Avârifü’l-meârif” okumalarına vakit ayırmak isteyenleri rahle-i tedrise davet ediyoruz.
Her pazartesi yapılacak olan programının ilk buluşması 17 Ekim Pazartesi saat 18.00-19.00 arasında HÜDAYİ KÜLLİYESİNDE olacaktır.

Selametle

Yorum Yap