SUFFE MECLİSİ İSLÂMÎ İLİMLER MERKEZİ

Fakülte sürecinin «ilimle» olduğu kadar «fikir ve irfan» ekseninde tamamlanmasını temin etmenin yollarını arayan,Temel İslâmî ilimlere ait literatüre vâkıf olmaya çalışırken kendini «kendi dilini kullanarak» en güzel şekilde ifade edebilen,

«Asılda» olduğu kadar «usulde» de farkındalık sahibi olmayı önceleyen,

İçinde bulunduğu zamanın «gerçekliklerini ve ihtiyaçlarını» tespit edip İslam’a «kalem ve kelam» ile hizmet etmeyi dert edinebilen «hizmete müncer fertler» yetiştirmektir.

GÜNCEL HABERLER