SUFFE MECLİSİ NEDİR?

İstanbul’da ilahiyat fakültesini kazanan ve yoğunlaştırılmış klasik medrese tahsili talep eden öğrenciler için Suffe Meclisi İslâmî İlimler Merkezi, imkânlar sunmaktadır. Kuruluşundan bu yana tertip ettiği programlarla İstanbul’da ilahiyat fakültesinde örgün okuyan erkek öğrenciler için çeşitli olanaklar temin eden Suffe Meclisi, nitelikli hocaları ve alanında uzman kadrosu ile ilahiyat eğitimi alan her bir talebenin mutlaka tahsil etmesi gereken dersleri icra etmektedir.

Sarf ve Nahiv alet ilimlerinin yanı sıra Fıkıh, Tefsir, Hadis gibi âlî ilimlerde de derslerin takrir edildiği medrese tahsili programında talebenin İslâmî ilimlerde meleke kazanabilmesi, literatürü yakından tanıyabilmesi, kadim ulemanın çizgisinde ehl-i sünneti anlayabilmesi ve karşılaştığı mes’elelere edindiği müktesebât ile yaklaşabilmesi hedeflenmektedir. Süleymaniye, Selimiye ve Fâtih gibi, medeniyetimizin temel yapı taşları olan kütüphanelerimizle aramıza konulan aşılmaz duvarların yeniden medrese tahsili ile aşılabileceğine inanarak tesis edilen Suffe Meclisi, kendi kadim medeniyetinin farkında olan ve kendinden sonrakilere köprü vazifesi icra edeceğine inanan talebe yetiştirmeyi vazife telakki etmektedir. Bu sebeple Suffe Meclisi, bir ilahiyat fakültesi destek ve takviye programı olmayıp; kendine mahsus müfredatıyla Müstakil bir fakültedir.

En Son Yapılan Etkinlikler

Twitter Sayfamız

Facebook Sayfamız