MUHAMMED EMİN YILDIRIM HOCA İLE SİYER ÜZERİNE HASBİHAL

Suffe Meclisi İslâmî İlimler Merkezinde okumakta olan öğrencilerimizle Siyer Vakfında Muhterem Muhammed Emin Yıldırım hocayı ziyaret ettik.
Ebü’l-Hasen en-Nedvî’nin ifadesiyle
“Hz. Ebubekir’i olmayan bir “ridde/irtidât dönemi” yaşadığımız günümüz dünyasında “siyer okumanın İslâmî ilimler içinde ihtiva ettiği yekûn merkezinde muhterem Muhammed Emin Yıldırım hocanın tavsiyelerini, siyer okumasında “Peygamberlen tarihini anlamadan Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatının anlamlandırılamayacağı, “beşer olarak Hz. Peygamber’in hayatından “hikmet devşirirken” birbirinin iki zıt kutbu olan “takdir ve takdis” boyutlarına dikkat etmenin usul ve esaslarına dair hasbihal ettik; tavsiyelerini dinledik.
Allah Teâlâ kendilerine bereketli ömürler; bizlere de Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatını anlamada istidat ve muvaffakiyetler versin.

Yorum Yap