PROF. DR. M. LÜTFİ ARSLAN HOCA İLE BİLGİ ve BİLİMİN DEĞERİ ÜZERİNE KONUŞULDU

Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan hoca, Suffe Meclisi İslâmî İlimler Merkezinde okuyan öğrencilerimiz ile “Kırılma Noktaları İtibariyle Dünya Tarihi ve Bilginin Kıymet Değeri” ekseninde  üzerine hasbihal yapmak üzere Hüdâyi Külliyesinde bir araya geldi.
İstifade ettiğimiz bu birliktelik vesileyle teşekkür ediyor,
Gönüllere dert tohumu ekebilme noktasında kendilerine muvaffakiyetler diliyoruz.

Yorum Yap