ULUSLARARASI FORUM İÇİN ŞÂRİKA-DUBÂİ’YE GEZİ DÜZENLENDİ

Suffe Meclisi İslâmî İlimler Merkezinde okumakta olan öğrencilerimizle, her sene Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şârika Eyaletinde yapılan Uluslararası Forum’a katılmak üzere iki hafta süren program düzenlendi.

İçerisinde Abudabi ifta heyetinden olan ve Zâhid -el-Kevserî silsilesinden mucâz olan Ahmed Muhtâr hoca, yine Abudabi ifta kurulundan olup Tâhir. b. Âşûr silsilesinden mucâz olan Veledü’ş-şeyh Yahyâ hoca, müfessir üstâd el-Kübeysî gibi hocaların Tefsir, Hadis, Kelam, Usûlü’d-da’ve derslerini verdiği bir süreç geçirildi.

Program kapsamında öğrencilerimizle Dubâî’ye günübirlik ziyaret yapıldı, imkan nizpetince Basra körfezine kıyısı olan bu beldede denize girilerek yüzme faliyeti gerçekleştirildi.

Yorum Yap